Mariebergs kyrkogård - Majberget - Majorna - Göteborg

Kvarter 4 - Grav nr 230 - Nyckel nr 34

Mariebergs kyrkogård Kvarter: 004 Gravplats: 00034 Gravplatsnummer: 33004 00034 Gravrättstid: 1875-01-01 - 9999-12-31 Lat: N 57° 41' 33,56'' Long: E 11° 55' 24,96''

Kyrkogården ligger i Majorna. Här ligger många av släktingarna begravda.

Längst ner ligger 5 kistor . I kistorna ligger, Augusta (Viktors föräldrar) och

hennes man, Anna, Viktor, & Fina (hembiträdet). Anna & Viktors fyra barn är 

kremerade. Om man står framför graven, är den indelad i tolv olika fält.

Gravsatta

1. Kjellgren, Gustaf Wilhelm född: - avliden: - gravsatt: 1900-02-22

2. Kjellgren, Algot Fredrik född: - avliden: - gravsatt: 1917-10-09

3. Appelgren, Josefina född: - avliden - gravsatt: 1938-05-14

4. Kjellgren, Augusta Charlotta född: - avliden: - gravsatt: 1946-03-17

5. Kjellgren, Anna Cecilia född: - avliden: - gravsatt: 1948-12-06

6. Kjellgren, Gustaf Viktor Wilhelm född: - avliden: - gravsatt: 1958-04-21

7. Kjellgren, Gösta Bertil Vilhelm född: 1909-09-23 avliden: 1975-11-12 gravsatt: 1975-12-12

8. Kjellgren, Signhild Ann-Marie född: 1910-11-26 avliden: 1999-07-19 gravsatt: 1999-08-19

9. Kjellgren, Rolf Arne Algot född: 1917-10-07 avliden: 1998-09-10 gravsatt: 1998-10-22
10. Kjellgren, Lennart Gunnar Viktor född: 1912-10-13 avliden: 2002-06-29 gravsatt: 2002-08-02

11. Kjellgren, Gunvor Irene född: 1920-10-17 avliden: 2008-07-02 gravsatt: 2008-09-26

12. Kjellgren, Elsa Margareta född: 1921-03-29 avliden: 2009-04-19 gravsatt: 2009-06-12

Gravplatser Göteborg: http://avenyframsidan.advance.se/AvenyFramsidan/AvenyHTML_ ISAPI.dll?page=GBG_SoekGrav

Fredrikssons familjegrav