Cityvärdar
I Halmstad har man anställt 4 personer som skall skapa ordning på pendelparkeringar och på centralstationen. I Ale kommun har 4 långtidsarbetslösa fått en liknande anställning. I arbetet ingår också att patrullera och förebygga inbrott. Kungsbacka har samma "problem" med inbrott - vad man kan läsa i media. 

Flyktingassistenter
Varför skall frivilligorganisationer och pensionärer ta hand om flyktingarna när dom anländer. Mina långtidsarbetslösa undrar varför kan inte dom bli aktuella för dessa arbets-uppgifter. En bra fråga.

Arbetsintegredade sociala företag
Skapa arbeten för människor som är nyanlända och för personer som står långt från arbets-marknaden. Göteborg har "Vägen Ut" , i Stockholm finns Blåeld och i Mölndal finns Casa Berget för att nämna några . Robotgräsklippare kommer att bli stort inom några år. Lägga  ner begränsningskabel för robotgräsklippare kan vara ett exempel på arbete som ett sådant företag kan utföra. Snickeri, målningsjobb och städuppdrag. Alla kommunala planteringar i rondeller behöver underhållas. Fantasi behövs - vad efterfrågar kunderna? I Göteborg, Mölndal, Halmstad och Falkenbergs kommuner har man ställt krav i upp-handlingsundelaget - att arbeten skall utföras av långtidsarbetslösa. Att nyanlända tillsammans med svenskar får möjlighet att lära sig och förstå språket, kunskap i hur det svenska samhället fungerar och få möjlighet att göra enklare arbeten skulle vara ett steg mot integrationen. Från denna plattform kan det ordnas studiebesök, språkcafé och hitta praktikplatser. Några kan också bli anställda av föreningen. Om man kan hittar en bra integrationsmodell så kan andra kommuner kopiera den. Kanske en central databas med idéer kunde vara något. Att integrera långtidsarbetslösa i projektet som "mentorer" kan  få en positiv inverkan - man ser att man är behövd. 

Arbetslots
I Halmstad har HFAB som är ett stort fastighetsbolag anställt en arbetsförmedlare som med sin buss besöker olika områden och förmedlar arbeten till hyresgäster. Har följt detta några år och Per T har skapat arbete även för några av våra deltagare.

Klassmorfar/Klassmormor
Här vet vi att detta genom åren bara skapat vinnare. Skolan var fått resurser och många av våra deltagare har fått ett riktigt arbete. I Kungsbacka finns 29 grundskolor och ett antal fristånde gymnasier. Om vi placerar 2 Klassmorfar/Klassmormor på varje skola så kan vi skapa runt 60 arbeten. 

Vid mitt besök på Almedalen 2012 besökte jag det svenska
marinfartyget "HMS Carlskrona". Då kom jag att tänka på skolan.
Om det bara fanns officerare på fartyget (lärare & rektorer) hur
skulle man då kunna sköta sitt uppdrag. För mig är att alla personer
på fartyget lika viktiga annars kan man inte nå målet.

Äldrestödjare
Social samvaro för personer som bor hemma eller på äldreboenden. I Halland gör vi idag runt 2000 uppdrag i månaden och behovet är stort. Vi avlastar det sociala systemet.

Gröna jobb
Rensa skogar & stränder och mycket annat. Här finns många arbetstillfällen. Kanske också något för arbetsintegrerade sociala företag.
________________________________________________________________________

Pratar dagligen med människor i FAS3 som är frustrerade. Att få ett arbete skulle bryta utanförskapet och göra att man blir synlig. 

Dessa nya arbeten skulle också passa utmärkt för nyanlända med låg utbildning.
________________________________________________________________________
I krisens Portugal började befolkningen på eget initiativ köpa produkter tillverkade i hem-landet. Detta tankesätt är ett exempel på hur man kan skapa fler arbetstillfällen i hemlandet. Politikerna kan av förklarliga skäl inte säga detta - men det kan framföras av medborgarna via sociala medier.
_______________________________________________________________________