Vår nuvarande integrationspolitik fungerar inte i den tidsålder vi nu lever i. Vi måste tänka nytt - ett "paradigmskifte". Hoppas att politikerna inom kort kommer fram till samma sak.  En bred överenskommelse måste till och att ansvaret för integrationen flyttas från arbetsför-medlingen till en fristående myndighet - "Integrationsmyndighen". Det måste till något som bara fokuserar på att samordna insatserna för nyanlända över hela landet. Arbetsförmed-lingen skall enbart arbeta med det man gjorde tidigare - stärka  "svenska" arbetslösa.  Arbetsförmedlingen kan inte sitta på två stolar samtidigt.  "Integrationsmyndigheten" skall bl.a använda den senaste tekniken för att överföra bra exempel mellan kommunerna. 

Exempel på vad myndigheten kan arbeta med:
Samordna frivilliga insatser
Ansvara för coatchningsverksamhet - företagen får betalt när man levererat
Komma med förslag på nya enkla arbeten
Utbildning i bristyrken
Hemsida/databaser med bra idéer
Samordning med kommuner
Kontakt med arbetsgivare - arbete & praktikplatser
Starta eget för invandrare
Medverka att starta arbetsintegrerade sociala företag
Språkcafé
Föreläsningar