Kan en "pusselbit" för en bra integration vara - att skapa en central enhet i kommunerna och samla allt som rör integrationen där? Integration handlar mycket om nytänkande, fantasi och att våga gå utanför ramarna. Arbetsnamnen kan vara "Integrationshuset" eller "PlusHuset".
 

 • Bilda en ideell eller ekonomisk föreningen.
 • Hitta på ett bra namn
 • Hemsidan - är viktig för att hålla ihop projektet.
 • Kommunen sammankallar till ett första möte (brainstorm) med myndigheter, förvaltningar friviliga - för att lägga upp en strategi. 
 • Samarbetspartners är kommunen, arbetsförmedlingen och ideella krafter. 
 • Samarbetsavtal med arbetsförmedlingen - arbetsträning - förstärkt arbetsträning
 • "IntegrationsAmbassadörer" är till stor del frivilliga krafter som vill hjälpa till på olika sätt. Personerna arbetar eller har arbetat med olika saker. Deras erfarenheter och kontakter är värdefulla.
 • Kommunen skall hjälpa till att få igång och hålla sin hand över projektet. Stå för vissa initialkostnader.
 • Samla alla krafter som vill och kan hjälpa till i integrationsarbete under ett tak.
 • Söka bidrag från allmänna arvsfonen - ungdomar - funktionshindrade.
 • Sök efter en bra projektledare som bara skall koncentrera sig på den här uppgiften. Inte i första hand någon med en massa högskolepoäng eller är beteendevetare. Leta istället efter någon idérik person med drivkraft och som har en hög social kompetens. Kan finnas någon hos arbetsförmedlingen och då kan personen ha med sig ett anställningsstöd i någon form.

 

Skapa ett arbetsintegrerat socialt företag som skall "slussa" deltagare till arbetsträning-språkträning & praktikplatser. Lämpliga deltagare deltagare skall få anställning i föreningen. Sociala "svenska" långtidsarbetslösa" finns med som mentorer. Arbetsförmedlingen bidrar med intäkter - arbetsträning. Föreningen skall starta upp en affärsverksamhet inom bl.a Rut & Rot sektorn. En stygrupp bidrar med idéer och hjälper till med att hitta sposorer.